Home / Terms & Conditions

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου ιστοτόπου cozyvibe.gr

 

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους χρήσης της ιστοσελίδας, πριν προβείτε σε χρήση αυτής. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υποδηλώνει την αποδοχή εκ μέρους σας των κάτωθι όρων, οι οποίοι μπορούν να τροποποιούνται οποτεδήποτε. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος, παρακαλείσθε να απόσχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας.

 

Η Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. COZY Publications, εφεξής η Εταιρεία )  δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

 

   1. Ρητή συναίνεση χρήστη. Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας cozyvibe.gr. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση της ιστοσελίδας.
   2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις χρηστών. Οι χρήστες που συμπληρώνουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου στο αντίστοιχο πεδίο συμφωνούν και αποδέχονται ότι επιθυμούν να λαμβάνουν εντελώς δωρεάν ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) και άρθρα της ιστοσελίδας cozyvibe.gr. Εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται από την cozyvibe.gr. Η δικτυακή κίνηση του cozyvibe.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης με cookies, τα οποία διατηρούμε το δικαίωμα να εγκαταστήσουμε. Ειδικότερα, η cozyvibe.gr ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, επίσης, τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Η Εταιρεία ευελπιστεί, μέσω των πληροφοριών που συλλέγει με τη μέθοδο αυτή, να βελτιώσει την ποιότητα της ιστοσελίδας. Η χρήση των cookies δεν συνδέεται με κανέναν απολύτως τρόπο με τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν την ταυτότητά του χρήστη στον ιστότοπο.
   3. Περιορισμοί χρήσης της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του internet, όπως λ.χ οι πρακτικές spamming. Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της ιστοσελίδας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ρητώς αναφέρεται ότι οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους. Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τους υπεύθυνους της Εταιρείας αν υποπέσει στην αντίληψή τους οποιοδήποτε κενό ασφαλείας συστήματος που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών των ιδίων ή άλλων χρηστών.
   4. Άδεια. H χρήση της ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης, κατ’ εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η Εταιρεία παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή άρθρων ή πληροφοριών της ιστοσελίδας που δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως cozyvibe.gr συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του cozyvibe.gr.
   5. Περιορισμός Ευθύνης. Η Εταιρεία καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε η ιστοσελίδα να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνης.

 

Η  χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη. Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας, ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν αναδιανέμει οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες της. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες της ιστοσελίδας και χρησιμοποιούνται για εξυπηρέτηση του χρήστη. Γι’ αυτές η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο τους όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτά ακολουθούν. Όπως επίσης και για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω άλλων συνδέσμων ή διαφημιστικών banner.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες ο χρήστης απέκτησε πρόσβαση μέσω του cozyvibe.gr και αφορούν άλλες εταιρίες. Επιπλέον, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο cozyvibe.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

 

   1. Πνευματική Ιδιοκτησία. Η ιστοσελίδα cozyvibe.gr και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) προστατεύεται από το εθνικό δίκαιο (Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), το ενωσιακό δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί με νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του cozyvibe.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του cozyvibe.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.
   2. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους. Το cozyvibe.gr περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του cozy vibe.gr και συνεπώς τελευταίο δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των πληροφοριών τους. Το cozyvibe.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από το cozyvibe.gr.
   3. Προσωπικά Δεδομένα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Εταιρεία μας κατά την επίσκεψής σας σε αυτήν. Η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το cozyvibe.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να μεταβιβάσει σε οιονδήποτε τρίτο για κανένα λόγο με την εξαίρεση των λόγων που προβλέπονται ρητά σε νομοθετικές διατάξεις. Το cozyvibe.gr διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα οποία αποστέλλει ο χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με αποστολή σχετικού μηνύματος στη ηλεκτρονική δ/νση: [email protected]
   4. Αποζημίωση. Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρείας οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία που πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως την Εταιρεία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.
   5. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής ένωσης και από τις Διεθνείς Συμβάσεις και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

 

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

 

Συντάχθηκε την 06.03.2017