Home / Cozyhome  / Cozy Meets  / Next Design: Next stop… success!

Next Design: Next stop… success!

Η εταιρεία NEXT DESIGN έχει μια δυναμική παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών έργων, διατηρώντας μια σταθερά επιτυχημένη πορεία, που χαρακτηρίζεται από μακροχρόνιες συνεργασίες και διαρκή εξέλιξη, σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές επιταγές της εποχής. Οι άνθρωποί της, πάντα πιστοί στην ουσιαστική έννοια της συνεργατικότητας, μας μιλούν για όλα όσα πρεσβεύουν και, τελικά, τους οδηγούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο NEXT DESIGN παρουσιάζει στο portfolio του μια ποικιλομορφία έργων,.που αφορά τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την κατασκευή/επίπλωση καταστημάτων,.οικιών και ξενοδοχειακών μονάδων. Πώς καταφέρνετε και διατηρείτε ένα εξίσου υψηλό επίπεδο σε τόσο διαφορετικά έργα;

Η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας σε ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών έργων,.απαιτεί τη συνεπή εφαρμογή ορισμένων βασικών αρχών και πρακτικών στην εργασία μας. Η εφαρμογή μιας αυστηρής μεθοδολογίας σε κάθε έργο εγγυάται ότι κάθε στάδιο της μελέτης -από την προκαταρκτική φάση έως την τελική υλοποίηση-.υπόκειται σε λεπτομερή εξέταση και αξιολόγηση. Αυτό εξασφαλίζει τη συνοχή και την ποιότητα σε όλες τις φάσεις του έργου.

 

Ταυτόχρονα, η δέσμευση στη συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού μας διασφαλίζει την εφαρμογή σύγχρονων τάσεων,.τεχνολογιών και πρακτικών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και κατασκευή. Η υιοθέτηση μιας πολυεπιστημονικής προσέγγισης,.συνδυάζοντας τεχνογνωσία από διάφορους τομείς, ενισχύει την αποτελεσματικότητα διαμόρφωσης λειτουργικών και βιώσιμων χώρων.

 

Προαπαιτούμενο στοιχείο αποτελεί η στενή συνεργασία με τους πελάτες σε όλα τα στάδια μελέτης,.ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και προσδοκίες τους. Μέσω της συνεχούς εστίασης στην ποιότητα εφαρμογής και στη λεπτομέρεια κάθε στοιχείου σχεδιασμού και κατασκευής,.εξασφαλίζεται η ποιότητα που θέτουν ως στόχο και οι δύο πλευρές.

 

Kavos Hotel Next Design

Kavos Hotel, Σχεδιασμός & Αρχιτεκτονική Μελέτη: NEXT DESIGN

 
Πολύ σημαντικό στοιχείο που συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία σας να πραγματοποιείτε έργα που ικανοποιούν το όραμα ενός πελάτη από το μηδέν,.είναι και η συμβολή του δικού σας εργοστασίου ξυλείας, με αποτέλεσμα την ανάληψη custom κατασκευών. Λίγα λόγια για αυτή τη δυνατότητα και τη σημασία της σε high-end έργα υψηλών απαιτήσεων.

Η ιδιοκτησία ενός εργοστασίου ξυλείας,.που λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, επιτρέπει την άμεση παραγωγή προσαρμοσμένων ξυλουργικών κατασκευών,.εξασφαλίζοντας ποιότητα, ακρίβεια και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της εκάστοτε μελέτης και αναγκών του πελάτη. Μέσω του εργοστασίου ξυλείας προσφέρεται η δυνατότητα μελέτης και παραγωγής εξειδικευμένων και custom κατασκευών,.μέσω της πλήρους εξατομίκευσης, στοιχείο που δεν μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά μέσω μαζικά παραγόμενων λύσεων. Στοιχεία όπως η βιωσιμότητα και η ευελιξία,.αναδεικνύουν τη σημασία της εν λόγω σχέσης σε high-end έργα,.μέσω ελέγχου της πρώτης ύλης στη παραγωγή, αλλά και της άμεσης προσαρμογής σε αλλαγές και απαιτήσεις κατά την εφαρμογή.

 
Διατηρείτε μακροχρόνιες συνεργασίες στον τομέα του retail και του hospitality,.όπως αυτή με τα καταστήματα Cosmos Sport, με πρόσφατη προσθήκη το κατάστημα της Γλυφάδας. Πόσο σημαντική είναι αυτή η επίτευξη.για ένα αρχιτεκτονικό γραφείο και ποια είναι τελικά η “συνταγή της επιτυχίας” σας;

Η διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών στον τομέα του retail και του hospitality είναι μια εξαιρετικά σημαντική.επίτευξη για το αρχιτεκτονικό μας γραφείο, ειδικά σε τομείς με συνεχείς απαιτήσεις και εξελισσόμενα πεδία. Η αξία της εν λόγω διαπίστωσης προσδίδεται μέσω της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.που χαρακτηρίζει την ομάδα γραφείου και πελάτη. Επιβεβαιώνει την εξειδίκευση του γραφείου στους συγκεκριμένους τομείς σε ό,τι αφορά τις ανάγκες και.προκλήσεις, επιτρέποντας ταυτόχρονα την εξέλιξή μας μέσω της συνεχούς ανατροφοδότησης.

 

Σημεία-κλειδιά, που συντελούν στην επίτευξη της συνέπειας,.αποτελούν η προσαρμοστικότητα της ομάδας σε αλλαγές αγοράς/αναγκών πελατών, η άμεση και συνεχής επικοινωνία των δύο πλευρών,.όπως και η επιδίωξη της υψηλής ποιότητας και καινοτομίας στο παραγόμενο υλικό. Τελευταίο σημείο αποτελεί η έμφαση στη λειτουργικότητα των χώρων που μελετάμε,.για τη δημιουργία χώρων προσκείμενων στους ίδιους τους χρήστες.

 

 

Το γραφείο σας πρωτοστατεί πάντα στην προώθηση των πιο σύγχρονων τάσεων στον ξενοδοχειακό.σχεδιασμό -και όχι μόνο. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο εμπνέεστε αλλά και ενημερώνεστε γύρω από οτιδήποτε καινοτόμο;

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας προς την εξέλιξη και την καινοτομία,.το αρχιτεκτονικό μας γραφείο παραμένει αφοσιωμένο στη δημιουργία έργων και χώρων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες,.ενώ παράλληλα εστιάζουν στον άνθρωπο και την ποιότητα της καθημερινής ζωής.

 

Η φιλοσοφία μας επικεντρώνεται στην ανάδειξη της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από την αρχιτεκτονική,.αναζητώντας την ισορροπία μεταξύ λειτουργικότητας, αισθητικής και βιωσιμότητας.

 

Η πρωτοπορία και η συνεχής ενημέρωση γύρω από σύγχρονες τάσεις στον ξενοδοχειακό σχεδιασμό απαιτεί διαρκή έρευνα και ενημέρωση. Ο τρόπος με τον οποίο το γραφείο μας προσπαθεί να παραμένει εκπρόσωπος της εξέλιξης του.τομέα είναι πολυδιάστατος και συνδυάζει διάφορες προσεγγίσεις. Κύρια στόχευση της ομάδας μας αποτελεί η διαρκής ενημέρωση γύρω από τις σύγχρονες τεχνολογίες και η προσπάθεια εφαρμογής τους. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ενθαρρύνει εξίσου την ομάδα να εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές και τάσεις. Η δικτύωση με συνεργάτες και επαγγελματίες του χώρου,.αποσκοπεί στην από κοινού εξέλιξη των μελετών και των πρακτικών κατασκευής, μέσω ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών. Τέλος, τα ίδια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες δημοσίευσης,.μέσω της αποκωδικοποίησης της πληροφορίας, δηλώνουν τις σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις του κοινού για το οποίο σχεδιάζουμε.

 

Next Design

The Syntopia Hotel

 

 

Κάτι άλλο πραγματικά αξιέπαινο είναι η βαρύτητα που δίνετε ως αρχιτεκτονικό γραφείο στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με σημαντική ανθρωπιστική συμβολή,.αλλά και στην αγαστή συνεργασία και τους ισχυρούς δεσμούς των ανθρώπων όλης της ομάδας. Πώς όλα τα παραπάνω έχουν διαμορφώσει και συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη φιλοσοφία και ουσία της NEXT DESIGN;

Η συνεργατικότητα και οι ισχυροί δεσμοί της ομάδας μας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εμπλοκή μας στην εταιρική κοινωνική ευθύνη,.που πλέον αποτελεί πυλώνα της φιλοσοφίας μας. Καθιστούμε την ανθρωπιστική συμβολή ουσιαστικό κομμάτι της ταυτότητάς μας. Επιδεικνύουμε εξαιρετική προσήλωση σε ανθρωπιστικές αξίες,.συνεισφέροντας ουσιαστικά όπου υπάρχει ανάγκη τόσο στον κόσμο, όσο και στη δική μας μικρή κοινότητα στα γραφεία μας. Η φιλοσοφία μας είναι εστιασμένη στον άνθρωπο, ο οποίος αξίζει τον σεβασμό και την υποστήριξή μας. Είμαστε ένα ανθρωποκεντρικό γραφείο και για εμάς, πάνω από κάθε τι άλλο, είναι ο άνθρωπος.

 

 

Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια από τα επερχόμενα έργα σας; Τι να περιμένουμε στο μέλλον από τη NEXT DESIGN;

Η επιδίωξή μας για την παραγωγή ιδιαίτερων έργων μέσω μοναδικών και εξατομικευμένων concept αποτελεί τον πυρήνα της δημιουργικής μας διαδικασίας,.εργαζόμενοι στενά με τους πελάτες μας, για να κατανοήσουμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους, μετουσιώνοντάς τες σε αρχιτεκτονική που συνδέει,.εμπνέει και προσφέρει νέες προοπτικές στον χώρο και τον χρόνο.

 

Η ομάδα της Next Design βρίσκεται σε στάδιο ενασχόλησης με μια σειρά από δυναμικά επερχόμενα έργα, στον χώρο του hospitality και του retail, τα οποία εκφράζουν την ευρύτητα του σχεδιαστικού μας οράματος.και τη δέσμευσή μας προς την καινοτομία. Το πρώτο έργο αφορά τη δημιουργία ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, το οποίο προσανατολίζεται προς την ανάδειξη ενός αυτοαναφορικού concept αρχιτεκτονικής σύνθεσης,.εστιάζοντας στη διαλογή μεταξύ τοπίου και κτιριακού όγκου και υιοθετώντας στοιχεία που αντλούν έμπνευση από την τοπική παράδοση και το φυσικό περιβάλλον,.ενώ παράλληλα ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες και υλικά, για μία πολυεπίπεδη εμπειρία διαμονής.

 

Το δεύτερο έργο είναι ένα boutique ξενοδοχείο, επίσης βασισμένο σε ένα αυτοαναφορικό concept σχεδιασμού,.με σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου που προσφέρει μια πιο προσωπική και ιδιαίτερη εμπειρία, με το design να επικεντρώνεται στη λεπτομέρεια. Συνεχίζοντας την επιτυχημένη μας συνεργασία με μια κορυφαία αλυσίδα retail,.αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό καινούριων καταστημάτων, επιδιώκοντας την εξέλιξη του brand μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων σχεδιαστικών εργαλείων και πρακτικών.

 

Η Next Design αντιλαμβάνεται την ανάγκη διαρκούς εξέλιξης και βελτίωσης,.με σκοπό όχι μόνο την εδραίωση της θέσης μας στο εσωτερικό, αλλά και την ενίσχυση της δυναμικής προβολής των ελληνικών αρχιτεκτονικών γραφείων στο εξωτερικό. Η διεθνής αναγνώριση και η συμμετοχή σε παγκόσμια δίκτυα και φόρουμ αρχιτεκτονικής αποτελούν κεντρικούς στόχους,.με προοπτική την προσφορά έργων που ξεπερνούν τα τοπικά όρια και αποτελούν αναφορές.αρχιτεκτονικής σύνθεσης και καινοτομίας.

 

Κεντρική Φωτογραφία: The Syntopia Hotel

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Next Design

Μελέτη Φωτισμού: Delta Theta lighting

Κατασκευή / Management: Next Design

Ξύλινες Κατασκευές: Next Design / Λίβας ΕΚΜΒΕ

Φωτογραφίες: Heinz Troll / Aris Katsigiannis / Giorgos Sfakianakis

 

www.nextdesign.gr 

IG: @nextdesign_gr

[email protected]

Οne quote, my point of view... “Let me live, love, and say it well in good sentences” Sylvia Plath