Home / Cozyhome  / Cozy Meets  / Agarch+ architects redefine less is more

Agarch+ architects redefine less is more

agarch architects
Οι agarch+ architects επαναπροσδιορίζουν την έννοια του “ουκ εν τω πολλώ το ευ”, σχεδιάζοντας χώρους που αποπνέουν λιτότητα μέσα από την πολυπλοκότητά τους.

 

Ο Γιώργος Αναγνωστέλλης, η Αγγελική Παππά, η Έφη Χαρίση, η Φωτεινή Εμμανουηλίδου, η Μαρία Μποσγανά, ο Χάρης Σιαράβας και ο Άγγελος Κομνηνός συνθέτουν τη δημιουργική ομάδα των agarch+ architects. Μέσα από τη σύνδεση των προσωπικών εμπειριών, εικόνων και αρχιτεκτονικών προτύπων τους, οι επτά αρχιτέκτονες – μηχανικοί υπογράφουν έργα μοναδικής αισθητικής που “συνομιλούν” με τα περιβάλλοντα στα οποία εντάσσονται. Λιτές και ξεκάθαρες, αλλά ταυτόχρονα πολύπλοκες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, οι αρχιτεκτονικές τους συνθέσεις μάς προσκαλούν να “αναγνώσουμε” την ιστορία τόπων και ανθρώπων, με μία σύγχρονη και απόλυτα επίκαιρη ματιά.

 

Ekies agarch

Ekies All Senses Resort. Photo: Anima Vision.

 

Μέσα από τα έργα σας φαίνεται σαν να επανεξετάζετε το “ουκ εν τω πολλώ το ευ”. Θα λέγατε πως αυτή είναι η σχεδιαστική σας φιλοσοφία;

Η σχεδιαστική μας φιλοσοφία πράγματι βασίζεται σε μία λογική καθαρών και λιτών γραμμών, ώστε το αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα να “διαβάζεται” κάθε φορά με ευκρίνεια και να αλληλεπιδρά με τους χρήστες. Ωστόσο, οι εκάστοτε παράμετροι και οι ιδιαιτερότητες, που διέπουν τα έργα, μας οδηγούν σε μία ξεχωριστή προσέγγιση κατά περίπτωση. Μέσω της ανάδειξης των διαφορετικών στοιχείων, της εντοπιότητας ή της υλικότητας, στόχος μας είναι να δίνεται ένας μοναδικός χαρακτήρας. Αυτή η μοναδικότητα θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική στη σχεδιαστική διαδικασία.

 

agarch ekies

Ekies All Senses Resort. Photo: Anima Vision.

 

Γιατί θεωρείτε σημαντικό οι προσωπικοί και δημόσιοι χώροι μας να αγκαλιάζουν τη λιτότητα;

Τόσο οι προσωπικοί όσο και -ιδίως- οι δημόσιοι χώροι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας. Το πρόσφατο παράδειγμα της πανδημίας, που επηρέασε όλους μας, έκανε πολλούς να επανεξετάσουν τους προσωπικούς τους χώρους, αλλά και να ξαναδούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στους δημόσιους. Οι λιτοί και ξεκάθαροι χώροι, ειδικά στις δημόσιες λειτουργίες, είναι βασικό ζητούμενο στον σχεδιασμό, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη ροή και οι χώροι να αγκαλιάζονται από τους χρήστες. Οι προσωπικοί χώροι, που βασίζονται σε έναν οργανικό σχεδιασμό και έχουν ένα δομημένο υπόβαθρο, πολλές φορές βγάζουν αυτήν τη λιτότητα ακόμα και μέσα από την πολυπλοκότητά τους.

 

Ekies All Senses Resort

Ekies All Senses Resort. Photos: Anima Vision.

 

Άλλο ένα στοιχείο, που χαρακτηρίζει την πρακτική σας, είναι η σύνδεση των έργων σας με το περιβάλλον. Πώς επιτυγχάνετε αυτόν τον ζωντανό “διάλογο” τεχνητού και φυσικού;

Όταν ξεκινάμε ένα έργο, μία από τις πρωταρχικές μας ενέργειες είναι η μελέτη του τοπίου στο οποίο εντάσσεται, της ιστορίας και των στοιχείων του τόπου. Στη διάρκεια της μελετητικής διαδικασίας αντλούμε και ενσωματώνουμε τα στοιχεία αυτά στον σχεδιασμό, προσπαθώντας να δημιουργούμε χώρους ανοιχτούς στο φυσικό περιβάλλον, είτε φέρνοντας το τοπίο στο εσωτερικό, είτε εντάσσοντας τους εξωτερικούς χώρους στο “μέσα”. Σκοπός είναι ο χρήστης να αισθάνεται τους χώρους που δημιουργούνται και το φυσικό περιβάλλον σαν ένα ενιαίο σύνολο.

 

agarch halkidiki

Κατοικίες στη Χαλκιδική.

 

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε, μοιράζοντας τον χρόνο σας ανάμεσα σε Αθήνα και Μυτιλήνη, δύο τόσο διαφορετικούς τόπους; Υπάρχουν θετικά από αυτήν την εναλλαγή παραστάσεων;

Καθώς έχουμε σταθερά έργα υπό εξέλιξη στη Μυτιλήνη, η επαφή με το νησί είναι συνεχής. Είναι πράγματι δύο διαφορετικοί τόποι, ένα αστικό τοπίο και ένας τόπος που διατηρεί το φυσικό κάλλος του. Σίγουρα, η εναλλαγή αυτή μόνο θετικά μπορεί να λειτουργεί στη δημιουργική διαδικασία. Είναι ένα πάντρεμα, που απεικονίζεται τελικά και στον σχεδιασμό.

 

agarch lesvos

Κατοικίες στη Λέσβο.

 

Θα λέγατε ότι ο τόπος καταγωγής επηρεάζει την αρχιτεκτονική ματιά; Ποιοι άλλοι παράγοντες τη διαμορφώνουν;

Οι μικροί τόποι, τα πρώτα βιώματα επηρεάζουν βαθιά τη ματιά μας και ειδικά την αρχιτεκτονική μας προσέγγιση, καθώς από τις αναμνήσεις αυτές διαμορφώνονται οι επιρροές μας. Τα ταξίδια, οι συνεχείς αναλύσεις και συζητήσεις, το διάβασμα και οι καθημερινές εικόνες από τα αρχιτεκτονικά μας πρότυπα παίζουν εξίσου καθοριστικό ρόλο.

 

zakinthos

Κατοικίες στη Ζάκυνθο.

 

Τι εκτιμάτε περισσότερο σε ένα κτίριο; Ποια είναι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει για να σας συγκινήσει;

Σε ένα κτίριο συγκινεί η ιστορία του, σύγχρονη ή παλιά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.που αποτυπώνουν την εποχή του, την εύρυθμη λειτουργία του, την άρτια υλικότητά του. Η ένταξή του στον εκάστοτε τόπο και η σύνδεσή του με το περιβάλλον του, όπως και η σύνδεσή του με τα διαφορετικά κινήματα της αρχιτεκτονικής, που φέρουν το αποτύπωμα των εξελίξεων, πολλές φορές όχι μόνο των αρχιτεκτονικών, αλλά και των κοινωνικών, των ιστορικών και των πολιτικών.

 

Pallineon agarch

Pallineon House. Photos: Anima Vision.

 

Κατά τη γνώμη σας, ποια σύγχρονα αρχιτεκτονικά πρότυπα είναι αξιόλογα και ικανά να συνεχίσουν να μας απασχολούν.και ποια είναι προτιμότερο να επανεξεταστούν ή και να αποτελέσουν ιστορία;

Τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά πρότυπα, που βασίζονται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης,.δείχνοντας σεβασμό στην τοπική ταυτότητα, την υλικότητα και το περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται, οφείλουν να συνεχίσουν να μας απασχολούν. Η αρχιτεκτονική, που αναδεικνύεται μέσω του τόπου της και ταυτόχρονα τον αναδεικνύει,.που είναι ικανή να αξιολογεί τις ανάγκες του χρήστη και να τις υπερκαλύπτει. Κινήσεις, που προσπαθούν να αναδειχθούν με άλλους όρους, ενδεχομένως να είναι η στιγμή να επανεξεταστούν.

 

Herbs Villa, Ekies All Senses Resort. Photos: Anima Vision.

 

Το 2017, το 2020 και το 2021 βραβευτήκατε από τα AHEAD Europe Awards και το 2019 αποσπάσατε διάκριση και στα AHEAD Global Awards. Επίσης, έχετε διακριθεί στα 100% Hotel Design Awards και στα BigSEE Tourism Design Awards. Τι σημαίνουν για εσάς όλες αυτές οι διακρίσεις;

Είναι αναμφίβολα μία αναγνώριση, τόσο της δικής μας δουλειάς, όσο και των συνεργατών μας,.καθώς υπάρχουν εξαιρετικά αξιόλογα έργα σε όλο τον κόσμο, ειδικά στον χώρο του τουρισμού,.που είναι μία ανερχόμενη δύναμη την περίοδο αυτή. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ώθηση, για να συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση,.εξελίσσοντας περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα έργα.

 

brabeio

Β’ Βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την “Ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης”, στα Τρίκαλα.

 

Ποια projects σας θα δούμε να ολοκληρώνονται στο άμεσο μέλλον;

Αυτήν την περίοδο δουλεύουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα ξενοδοχειακά έργα και κάποια ιδιαίτερα ιδιωτικά έργα,.που επίσης θα συνδεθούν με τον χώρο της φιλοξενίας. Τα περισσότερα βρίσκονται σε τόπους με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και αυτό μας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στον σχεδιασμό τους. Ανυπομονούμε να τα δούμε να ολοκληρώνονται!

 

Ekies Roufopoulou

Ekies All Senses Resort. Photo: Ιωάννα Ρουφοπούλου.

 

Κλείνοντας, πώς οραματίζεστε την πορεία των agarch+ architects;

Θεωρούμε πως θα συνεχίσουμε δυναμικά, με επιμονή, ζήλο και με το ίδιο ενδιαφέρον για αυτό που κάνουμε. Μας ενθουσιάζει κάθε τι καινούργιο, που μας οδηγεί σε νέες διαδρομές και μας θέτει επίκαιρα ζητήματα. Πιστεύουμε πως θα συνεχίσουμε έτσι, αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις!

 

agarch+ architects

logo agarch architects

Αθήνα: Καλλισθένους 42, Άνω Πετράλωνα, Τ. 211 215 9469

Μυτιλήνη: Μητροπολίτου Ιακώβου 2, Τ. 2251 041 048

www.agarch.gr

elenimichailidou@cozyhome.gr

“I must be a mermaid, Rango. I have no fear of depths and a great fear of shallow living.” Anais Nin

})(jQuery)